Početna Komunalni kutak

Komunalni kutak

Tradicionalno se nakon Božića i novogodišnjih blagdana obavlja raspremanje ukrasa iz kuća i stanova što znači i bacanje dotrajalih božićnih drvaca. Kako ne bi završila razbacana po javnim površinama, bjelovarski Komunalac tradicionalno je krenuo s besplatnim sakupljanjem, odvozom i...
Premda su štete od elementarnih nepogoda ove godine procijenjene na tri i pol milijarde kuna, Vlada RH je na svojoj posljednjoj sjednici oštećenicima u 19 do 21 županije odobrila 99,5 milijuna kuna za ublažavanje nepogoda uzrokovanih olujnim vjetrom, mrazom,...
Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 78/15), članka 5. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), Pravilnika o povjerenstvu za stratešku...
Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Bjelovara za 2018. godinu
-Nezaposlen sam već četiri godine, a prilikom svake prijave za posao najveći problem su bile moje godine. Bez posla sam ostao nakon što je firma u kojoj sam radio 18 godina otišla u stečaj. Više nigdje nisam mogao naći...
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta VODNE USLUGE d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14adostavlja sePozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zagrađenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbni cjevovod...
Grad Bjelovar, na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za davanje u zakup poslovnoga prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Prgomelju, površine 32,00 m² KLASA: 372-03/17-01/86 od 11. prosinca 2017., Odluke o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim...
PREDMET : 5. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BJELOVARA Obavijest o izmjeni Odluke o izradi plana – objava na web stranici GradaOsnovom Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13 i 65/17) (dalje : Zakon), Grad Bjelovar je...
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta VODNE USLUGE d.o.o. , HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14adostavlja sePozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zagrađenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava –...
Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.Svi zainteresirani mogu...