Pismo ravnateljima škola zbog Beograda: Pojačajte nadzor, uklonite skalpele, palite svjetla

Radova Fuchs, ministar obrazovanja poslao je pismo ravnateljima hrvatskih škola potaknut masakrom u beogradskoj školi, u kojoj je učenik ubio osmero učenika i domara.

Pismo ministra Fuchsa ravnateljima prenosimo u cijelosti:

– Poštovane ravnateljice i ravnatelji,

prije svega htio bih vama, kao i djelatnicima vaših škola, zahvaliti na predanom radu u ostvarenju poticajnog i sigurnog školskog okruženja kako bismo našoj djeci i učenicima omogućili nesmetan cjelovit i uravnotežen rast, kao i njegovanje individualnih talenata i potencijala.

S obzirom na tragičan događaj koji se ovih dana dogodio u jednoj beogradskoj školi, molim vas da uložite dodatan napor i obratite pozornost na škole kao sigurna okružja s nultom tolerancijom na nasilje.

U školskom okružju molimo vas za provedbu sljedećeg:

Aktivnosti s učenicima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima:

 • U ponedjeljak, 8. svibnja 2023., organizirajte okupljanje sve djece koje će biti posvećeno prenošenju nekoliko osnovnih poruka:
  • Događaj u Beogradu je tragedija koja je u svih nas izazvala različita emocionalna stanja. O tome trebamo otvoreno razgovarati jer je to vjerojatno najbolji način nošenja s tim nemilim događajem.
  • Naše škole sigurna su mjesta i svi se u njima trebamo osjećati sigurno i prihvaćeno.
  • Niti jedan oblik nasilja u školi nije dopušten te smo svi mi pozvani i odgovorni da se to uistinu i provede u djelo.
 • Organizirajte da u svakom razrednom odjelu razrednik, stručni suradnik ili drugi učitelj i nastavnik otvoreno razgovara s učenicima o događaju u Beogradu, o tome što su sve učenici saznali i na koje načine su zaprimili informacije, što ih je posebno zastrašilo, zabrinulo ili rastužilo, koja razmišljanja i osjećaje je to u njih potaknulo; potrebno je jasno osuditi taj događaj te osmisliti i izraditi razredni plan postupanja u slučaju da učenici saznaju o bilo kakvom nasilju ili zabrinjavajućim aktivnostima i dogovorima.
 • Potaknite učenike da se obrate stručnom suradniku škole, razredniku ili izravno vama s punim povjerenjem da ćete zaštiti njihovu privatnost u slučaju svih sumnji i saznanja o potencijalno opasnim događajima u školi ili u školskom okružju.
 • Organizirajte edukacije za učenike i roditelje o nenasilju te, prema potrebi, uključite stručnjake Zavoda za javno zdravstvo (liječnike školske medicine i Službe za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti) i druge stručnjake, uključujući djelatnike MUP-a. Edukacije su osobito potrebne u razrednim odjelima u kojima primjećujete bilo koje oblike nasilničkog ponašanja (uključujući on-line nasilje i zlostavljanje, kao i isključivanje iz grupe vršnjaka), te u razrednim odjelima u kojima primjećujete upotrebu energetskih pića ili sumnjate na upotrebu alkohola i drugih sredstava ovisnosti.
 • Pojačajte sportske, likovne i glazbene sadržaje i druge aktivnosti koje potiču druženje, kao i kvalitetno i kreativno provođenje vremena u opuštenoj, prijateljskoj i uključujućoj atmosferi, te potaknite na sudjelovanje one učenike koji inače u takvim aktivnostima ne sudjeluju.
Ministar znanosti Radovan Fuchs

Stavite naglasak na školu i školsko okružje kao sigurno mjesto:

 • Postavite natpise na vidljivim mjestima i na ulazima u školu s porukama o zabrani svih oblika nasilja (primjerice: škola bez nasilja).
 • Pojačajte nadzor djelatnika škola u svim školskim prostorijama i hodnicima, a posebice u onima u kojima učenici mogu biti skriveni od pogleda nastavnika, poput toaleta.
 • U zabačenim hodnicima i rjeđe korištenim prostorijama ostavite uključeno svjetlo i otvorena vrata.
 • Zabranite svaku konzumaciju energetskih pića, dok se podrazumijeva da je zabranjena svaka konzumacija alkohola, cigareta (uključujući e-cigarete) i novih duhanskih proizvoda te drugih sredstva ovisnosti.
 • Nastavnici tehničke kulture trebaju organizirati da skalpeli koji su sastavni dio nastavnog paketa za tehničku kulturu budu pohranjeni u školi izvan dohvata učenika te ih trebaju uručiti učenicima samo na nastavi tehničke kulture i prikupiti odmah nakon korištenja.
 • Organizirajte da učenici mogu anonimno prijaviti sve oblike nasilja i u ovom kontekstu zabrinjavajućih aktivnosti u školi i izvan nje, primjerice na način da u kutiju određenu za to mogu anonimno ubaciti papirić s opažanjem/pritužbom.
 • Na primjeren način obavijestite roditelje učenika o sljedećem:
  • U našoj školi ne toleriraju se oblici nasilničkog ponašanja. Istaknite svom djetetu da ne smije biti nasilno prema drugima, uključujući on-line nasilje, kao i verbalno i fizičko nasilje i isključivanje iz grupe vršnjaka. Potaknite svoje dijete da vam se povjeri ako je samo žrtva nasilja ili ako je svjedočilo nasilju. Vama i vašem djetetu na raspolaganju sam osobno, kao i stručni suradnici, razrednik i drugi učitelji i nastavnici ako nam se trebate povjeriti zbog bilo kojih nepovoljnih okolnosti vezanih uz školu, zdravlje i sigurnost djeteta.

Upute za nastavnike

Upute za učitelje, nastavnike, stručne suradnike i ostale djelatnike u školi:

Molimo da učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali djelatnici škole obrate pojačanu pozornost na:

 • učenice i učenike koji su isključeni iz vršnjačke grupe, koji su povučeni, te se u vrijeme odmora ne druže s vršnjacima,
 • učenice i učenike koji su razdražljivi, nervozni, neposlušni i agresivni,
 • učenice i učenike koji su popustili u školi ili se njihovo ponašanje promijenilo, a izvršavanje školskih zadataka se pogoršalo,
 • učenice i učenike za koje sumnjaju da koriste sredstva ovisnosti.

S navedenim učenicima i njihovim roditeljima djelatnici škole trebaju porazgovarati o tome koliko su zadovoljni školskim uspjehom i drugim aspektima života, kako se osjećaju u svom razredu i u školi, imaju li problema sa školom, u obitelji, s  prijateljima ili ih muči nešto drugo. U slučaju potrebe, učenike i roditelje uputite školskom liječniku radi savjetovanja i obrade u odgovarajućim zdravstvenim ustanovama.

U slučaju nasilničkog ponašanja i korištenja ilegalnih sredstava ovisnosti, molimo vas da odmah obavijestite policiju i roditelje.

Ostajemo stalna potpora i partner u rješavanju izazova s kojima se suočavate – stoji u pismu.