Istraživanje: Gotovo polovica svjetskog stanovništva misli da su muškarci bolji vođe od žena

Nije bilo nikakva napretka u zadnjih deset godina u smanjenju seksističkih predrasuda koje su se “ukorijenile” u društvu unatoč kampanjama za promicanje ženskih prava poput MeToo, izrazio je žaljenje UN.

I kod muškaraca i kod žena, “društvene norme utemeljene na spolnim stereotipima u velikoj su mjeri raširene diljem svijeta: gotovo 90 posto stanovništva ima barem jednu seksističku predrasudu” od sedam koje je istraživao UN-ov Program za razvoj (UNDP).

Ti su “stereotipi rašireni među muškarcima i među ženama, što navodi na zaključak da su čvrsto ukorijenjene i u sličnoj mjeri utječu na muškarce i na žene” – navodi se u izvješću.

UNDP je, koristeći se podatcima World Values Surveyja – međunarodnog projekta o promjeni vrijednosti i vjerovanja u svijetu kojim je obuhvaćeno 80 zemalja s 85 posto svjetskog stanovništva – aktualizirao svoj indeks društvenih normi o spolu koji uključuje političku i gospodarsku dimenziju a tiču se školovanja i fizičkog integriteta.

Taj indeks ne pokazuje “nikakvo poboljšanje predrasuda prema ženama u zadnjih deset godina”, “unatoč velikim svjetskim i nacionalnim kampanjama za ženska prava”, poput MeToo – ističe UNDP.

Gotovo polovina svjetskog stanovništva (49 posto) i dalje misli da su muškarci bolji politički vođe od žena

Primjerice, gotovo polovina svjetskog stanovništva (49 posto) i dalje misli da su muškarci bolji politički vođe od žena, a samo 27 posto misli da je za demokraciju važno da žene imaju ista prava kao muškarci.

Gotovo polovina stanovništva (46 posto) smatra da muškarci imaju veće pravo na rad i gotovo isto toliko (43 posto) da su muškarci bolji direktori poduzeća.

Četvrtina stanovništva ocjenjuje da je u redu da muškarac tuče svoju ženu, a 28 posto da je fakultetska diploma važnija za muškarce.

Takvi stereotipi su “zapreka” za žene i dovode do “povrede” njihovih prava.

“Ne budemo li suzbijali takve društvene norme, nećemo ostvariti ravnopravnost muškaraca i žena i ciljeve održivog razvoja”, upozorava se u izvješću.

Ta se stagnacija stereotipa zapravo događa u prilikama nazadovanja ljudskog razvoja općenito, a vezana je uz pandemiju covida-19.

“Društvene norme koje ograničavaju ženska prava štetne su za društvo u cjelini jer koče napredak ljudskog razvoja”, komentirao je u priopćenju Pedro Conceicao, direktor UNDP-ova Ureda za praćenje ljudskog razvoja.

“Svi ćemo biti na dobitku budu li zajamčeni sloboda i prava žena”, istaknuo je.