Foto: Screenshot web Grad Bjelovar

Grad Bjelovar transparentno je objavio Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu. U praksi to znači da su se svi upiti koji su išli prema Gradskoj upravi morali obraditi i na njih je, ako si imali smisla, trebalo biti i odgovoreno. Ovo je kratko izvješće o tome.

Tako je lani imali ukupno tri zahtjeva koji su se ticali prava na pristup informacijama, a sva tri su rješenja u zakonskom roku.

U dva navrata upitom su tražene informacije vezane uz financiranje (proračun, financijski plan, financijska izvješća, javna nabava, ugovori o poslovanju, dodjela bespovratnih sredstava, uključujući i financijske informacije vezane uz zaposlenike i sl.).

Tri upita zapravo je strašno malo s obzirom na protekle godine, a razlog tome treba tražiti u projektu ”Otvorenost gradskog proračuna” koji je Grad Bjelovar uveo u veljači 2019. godine, a koji građanima omogućuje da sami pronađu tražene informacije. (ika)

Comments

comments