Ivan Kovačić, načelnik Općine Veliko Trojstvo

Bez gospodarske aktivnosti ne može opstati niti jedna lokalna sredina koliko god bila ograničena veličinom, a toga su dobro svjesni u Općini Veliko Trojstvo. Gola poljoprivredna odavno nije glavni generator razvoja i rasta i stoga se mora pomoći svima koji žele sami zarađivati kruh.

Općina Veliko Trojstvo će tako u 2018. godini dodjeljivati potpore za mjere iz područja razvoja malog poduzetništva i jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu.

Mjera 1. -Potpore za razvoj postojećih poduzetnika – subvencija 70% troškova, a najviše do 5.000,00 kuna za uređenje i opremanje poslovnog prostora, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme i/ili alata, te nabavu softvera i/ili hardvera.

Mjera 2. – Promoviranje poduzetnika – subvencija 70% troškova, a najviše do 2.000,00 kuna za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama, izradu promotivnih materijala, korištenje medijskog prostora za promoiranje, te dizajn i izradu mrežnih stranica.

Korisnici sredstava potpore jesu subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo. Ukupan raspoloživi iznos potpore za 2018. godinu iznosi 80.000,00 kuna i osiguran je u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu. Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima, zaključno do 15. prosinca 2018. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2018. godinu.

Na papiru se ne čini velika pomoć ali svi koji su pokretali vlastiti posao ili već jesu u poduzetničkim vodama dobro znaju da svaka kuna koja dođe na ime potpora dvostruko vrijedi. (dv)

Comments

comments