Piše: Darko Podravec

Udruga BIOM i Javna ustanova za zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije na polovici su provođenja dvogodišnjeg projekta istraživanja ornitofaune na širem području ribnjaka Sišćani i Blatnica. Istraživanje se provodi praćenjem brojnosti noćnih i dnevnih vrsta ptica, pa su tako zabilježene nešto rjeđe vrste kao što su siva
štijoka, crnogli gnjurac ili ugrožene vrste poput patke žličarke i blistavog ibisa. No, u odnosu na proteklih 15-tak godina promatranja ptica, ove godine možemo izdvojiti zapažanje dvije prstenovane jedinke, čije je porijeklo provjerio Zavod za ornitologiju pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Prstenovan još kao ptić na stablu

Prvo je 11. srpnja 2020. godine fotografiran veliki vranac, pripadnik vrste koja je tokom prošlog stoljeća bila ugrožena isušivanjem močvara kanaliziranjem rijeka i pretvaranjem nekadašnjih mrijestilišta riba u velika ribogojilišta. Nakon uspostavljanja njihove međunarodne zaštite od izlovljavanja, pomno se prati njihov polagani oporavak i rasprostiranje, pa je utvrđeno da je primjerak s bijelim prstenom AYX prstenovan 29.4.2019. godine kao ptić na stablu u samom središtu nedavno restauriranog močvarnog dijela mađarskog nacionalnog parka Balatonsko gorje, nekoliko kilometara jugozapadno od jezera Balaton.

Crvenokljuni labud

Nadalje, 10. listopada 2020. godine fotografiran je crvenokljuni labud sa crvenim prstenom AKY. Radi se o vrsti koja je svoje područje rasprostiranja proširila u naše krajeve tokom 90-ih godina iz ne sasvim jasnih razloga, ali koji također mogu biti povezani s ranije spomenutim ljudskim zahvatima u okoliš. U svakom slučaju ovaj primjerak prstenovan je 10. kolovoza 2018. godine na rijeci Ljubljanica u mjestu Vrhnika, na rubu parka prirode Ljubljansko branje, 20-tak kilometara jugozapadno od Ljubljane.

Ako primijetite prsten, dojavite

Važnost uočavanja prstenovanih ptica dolazi do izražaja kada se zna da se u prosjeku uoči tek jedan prsten nakon prstenovanja 10 tisuća ptica raznih vrsta i veličina. Pored modernih GPS tehnologija za praćenje kretanja pojedinih primjeraka, prstenovanje velikog broja ptica važno je i zbog proučavanja značajnog dijela populacije za vrijeme cijelog postupka.
Nadajmo se da će možda u nekoj budućnosti u okolnim zemljama biti primijećene ptice prstenovane na ribnjacima Sišćani i Blatnica, koji su trenutno unutar ekološke mreže Natura 2000. Do tada, ako primijetite prsten na živoj, ozlijeđenoj ili uginuloj ptici, javite Javnoj ustanovi, Udruzi BIOM ili direktno Zavodu za ornitologiju. 

Comments

comments