Foto: Arhiva BJLive

Grad Bjelovar ovih je dana raspodijelio novac za udruge u kulturi, a temeljem njihove prijave na javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Iz gradskog proračuna tako je podijeljeno 1.215.960,00 kuna. Kako bi dobili novac Grad će s predstavnicima udruga sklopiti ugovore o financiranju programa i projekata kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Najviše novca, a riječ je o 360 tisuća kuna, dodijeljeno je Bjelovarskim graničarima – Husarima 1756, potom Bjelovarskom kazalištu 260 tisuća kuna, udruzi Bjelovart 200 tisuća kuna… (ika)

Comments

comments