TZ Bilogora Bjelovar: Raste broj turista, popunjeni svi kapaciteti, u tijeku izrada Strategije turističkog razvoja

U Romskoj Kući u Maglenči nedaleko od Bjelovara održana je prva od tri radionice s ključnim dionicima turističkog razvoja iz javnog i privatnog sektora, a u sklopu Izrade Strategije turističkog razvoja destinacije na području Turističke zajednice Bilogora – Bjelovar koja je ujedno i naručitelj strateškog dokumenta koji će izraditi Institut za turizam pod vodstvom dr.sc. Izidore Marković Vukadin.

Logičan nastavak razvoja turizma

– Bjelovar je jedan od najmlađih gradova u Republici Hrvatskoj, a na području cijele destinacije Bilogora – Bjelovar nema turističke atrakcije, rijeke, dvorca ili nacionalnog parka koji će sam po sebi privlačiti turiste, nego upravo predstavlja personifikaciju trendova u turizmu, a to je rast potražnje za turizmom koji se odvija u ruralnim prostorima, rast potražnje za aktivnim odmorom kao i odmorom koji omogućuje upoznavanje lokalne sredine, njihovih običaja i kulture te je izrada strateškog dokumenta bio je logičan nastavak aktivnosti – kazala je Ana Kelek, direktorica TZ Bilogora Bjelovar.

Možemo se konačno pohvaliti dolaskom turista

Zbog toga je unazad dvije godine u suradnji sa Gradom Bjelovarom i okolnim općinama pokrenula projekt sufinanciranja turističkih projekta kuća sa bazenom, ali i razvoja ostalih aktivnosti i ponude važnih za boravak turista.

Kao rezultat toga istaknula je da se možemo pohvaliti konačno dolaskom turista, ali i povećanjem broja kreveta i interesa lokalnog stanovništva za bavljenje turizmom kao osnovnom ili dodatnom djelatnošću.

Popunjeni svi smještajni kapaciteti

Do prije dvije godine imali smo registriranu jednu kuću za odmor, a danas ih imamo 15 i gotovo svi smještajni kapaciteti popunjeni su do 10 mjeseca.

Kelek je istaknula kako smo konačno počeli mijenjati turističku sliku destinacije na bolje, no ako želimo napraviti daljnji iskorak u razvoju tada je logičan slijed izrada strategije i suradnja privatnog i javnog sektora.

Zahvalila se Ana Kelek svim sudionicima današnje radionice te je zaključno kazala da je optimistična kada vidi sa kolikim entuzijazmom se prionulo poslu.

Institut za turizam u sklopu izrade Strategije u završnoj je fazi izrade 1. izvještaja koji se sastoji od analize internog i eksternog okruženja, ali i konkurentnosti destinacije.

Za što cjelovitiju sliku same destinacije proveli su intervjue (s dijelom dionika), te dio terenskih obilazaka, te naravno veliku količinu desk istraživanja (planski i razvojni dokumenti, projekt, statistike i drugo). (BJLive)