Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije redovito zanavlja svoj vozni park. Trenutno raspolaže s 14 vozila koja na godišnjoj razini ukupno prijeđu 265 tisuća kilometara.
-Najvažnije je da je vozilo ispravno i da što prije možemo doći na intervenciju. Također, sa svakim novim vozilom i oprema je nova tako da su nam nova vozila od iznimnog značaja. Jedanaest godina radim u hitnoj službi. Ponekad je naporno, ali posao je odličan. Dnevno napravimo od 50 do 250 kilometara, ovisi o terenu i mjestu gdje idemo – rekao je Josip Kovačević, medicinski tehničar županijskog Doma zdravlja.

Matoš: Statistika pokazuje da smo među najboljima u Hrvatskoj

Potreba za zanavljanjem vozila za hitnu medicinsku pomoć postoji svake godine kako bi sigurnost pacijenata i zaposlenika Zavoda za hitnu medicinu BBŽ bila na najvišoj razini budući da godišnje na cijelom području županijski Zavod za hitnu medicinu ima oko 7500 hitnih intervencija na terenu.
-Izuzetno je važno zanavljanje naših vozila. Statistika pokazuje da smo među najboljima u Hrvatskoj. Radimo u sustavu e-hitne Republike Hrvatske gdje se prati vrijeme od prijama poziva do izlaska ekipe na teren te do dolaska na mjesto intervencije i dovoženja pacijenta u najbližu zdravstvenu ustanovu. Po zadnjim objavljenim statističkim podacima u Republici Hrvatskoj smo bili peti. Što se opreme tiče u vozila se stavlja sustav navigacije koji nas povezuje s e-hitnom, tetra veza, respirator, defibrilator i aspirator tako da svako vozilo sa svom tom opremom vrijedi preko 600 tisuća kuna. Prosječna starost vozila je godinu i pol dana. To možete postići jedino ako svake godine mijenjate vozni park i mislim da je to rijetkost u Republici Hrvatskoj te zahvaljujem Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koja nam daje podršku jer se zna što znači novo vozilo – istaknuo je Stjepan Matoš, v.d.ravnatelja županijskog Zavoda za hitnu medicinu.

Bajs: Izdvojili smo znatna sredstva za prevenciju pandemije

-Iza nas je prva faza borbe protiv koronavirusa. Bjelovarsko-bilogorska županija bila je jedna od najuspješnijih u toj borbi. Zdravlje je najvažnije i mi smo izdvojili znatna sredstva potpore u prevenciji pandemije. Moram reći da u tom trenutku nismo zaboravili na one stvari koje su vezane uz redoviti rad naših ustanova, u ovom slučaju naše hitne službe koja je prije 10-ak godina imala vozila koja su bila stara preko 10 godina. Ovoga trenutka prosjek starosti vozila je godinu i pol dana, a to znači da imamo najmoderniju i najnoviju flotu u Republici Hrvatskoj. To znači da kada pozovete hitnu pomoć budite sigurni da će doći brzo, učinkovito i opremljena najnovijom tehnologijom i opremom koja omogućava da se na licu mjesta napravi niz intervencija – naglasio Damir Bajs, bjelovarsko-bilogorski župan.

Hospitalizacija za akutni infarkt miokarda

Kada je riječ o hitnim intervencijama treba istaknuti projekt zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda kojeg financira Bjelovarsko-bilogorska županija i za koji na godišnjoj razini izdvaja 400 tisuća kuna. Zahvaljujući tom projektu u 14 godina spašeno je više od 700 osoba kojima je nakon ugradnje stenta u zagrebačkoj klinici omogućen kvalitetan nastavak života. Na sreću, Bjelovarsko-bilogorska županija je pri samom vrhu ljestvice hrvatskih županija kada je riječ o urgentnosti i kvaliteti pružanja hitne pomoći, a sve to je utemeljeno mišljenja resornog Ministarstva zdravstva.

Nova i moderna bolnica

Ulaganje u zdravstveni sustav jedan od prioriteta Bjelovarsko-bilogorske županije koja konstantno ulaže kako u ljude tako i u opremu te tako osigurava najbolje moguće uvjete za rad zdravstvenim djelatnicima. Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija želi osigurati jednak standard u liječenju za građane ovog kraja, kako u ruralnim tako i u urbanim sredinama, što dokazuju i brojni projekti. Najvažniji od njih je gradnja nove zgrade Opće bolnice Bjelovar koja će omogućiti objedinjenje svih kirurških djelatnosti te modernu novu dnevnu bolnicu. Završeni su radovi na energetskoj obnovi ”nove” zgrade bolnice te zgrade stomatologije. Također, Bjelovarsko-bilogorska županija obnovila je i opremila potrebnom opremom ambulante i Domove zdravlja, a trajno je otvoren i javni poziv na koji su se mogli javiti liječnici i medicinsko osoblje. Cilj je, naravno, zadržavanje i privlačenje liječnika i medicinskog osoblja za rad u zdravstvenim ustanovama na području županije. (ika)

Comments

comments