Na sjednici Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije je, između ostaloga, bilo riječi o programu rada Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorske županije za ovu godinu kao i europskim mogućnostima za mlade.

Tom prilikom izneseni su prijedlozi o aktivnostima za ovu godinu poput sudjelovanja na konferencijama i kongresima Savjeta mladih, organiziranju edukacija za mlade u našoj županiji, suradnji na provedbi projekata, a govorilo se i o Europskim projektima za mlade na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Župan Damir Bajs na sjednici je istaknuo da su mladi ključan element svakog društva, a Bjelovarsko-bilogorska županija daje potporu svojim mladim sugrađanima u aktivnostima koje provode kao i projektima koji su u planu. Inače, cilj županijskog Savjeta mladih je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne samouprave.Za projekte i aktivnosti udruga mladih i Savjeta mladih Bjelovarsko-bilogorska županija u svom je proračunu osigurala 130 000 kuna. (Bjlive)

Comments

comments