Želite li raditi na izborima i zaraditi 50 ili 60 eura?

Državno izborno povjerenstvo (DIP) uputilo je građane koji žele raditi u biračkim odborima na izborima 17. travnja da se obrate nadležnim izbornim povjerenstvima ili parlamentarnim političkim strankama, ovisno o tome žele li biti na čelu biračkog odbora ili pak njegovi članovi.

Kome se obratiti?

Osobe koje žele biti predsjednik ili zamjenik predsjednika biračkog odbora mogu se obratiti nadležnom općinskom, odnosno gradskom izbornom povjerenstvu, one koje žele biti samo članovi ili zamjenici članova mogu se obratiti parlamentarnim političkim strankama.

Članove biračkih odbora, najkasnije pet dana prije dana izbora, imenuje izborno povjerenstvo izborne jedinice na prijedlog općinskog odnosno gradskog izbornog povjerenstava. Birački odbor čine predsjednik i četiri člana te njihovi zamjenici.

Predsjednik i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, a po mogućnosti trebaju biti pravne struke.

Osobe zainteresirane za ta mjesta mogu se obratiti nadležnom općinskom, odnosno gradskom izbornom povjerenstvu.

Po dva člana i zamjenika biračkog odbora određuju većinska i oporbena politička stranka ili koalicija, sukladno stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora na dan stupanja na snagu odluke o njegovom raspuštanju.

Naknada za rad

Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 8 dana prije dana održavanja izbora. Podaci o općinskim i gradskim izbornim povjerenstvima (sastav, adrese, kontakt telefoni) bit će dostupni na mrežnoj stranici DIP-a www.izbori.hr, po imenovanju tih tijela.

Predsjednici i članovi biračkih odbora dobivaju naknadu za svoj rad, kolika će ona biti, još nije poznato. Na posljednjim održanim izborima, onim manjinskim u svibnju prošle godine, naknada za predsjednika i njegova zamjenika bila je 60, a za članove 50 eura. (ika)