Župa Presvete Trojicve u Daruvaru

Ako je suditi prema nepravomoćnoj presudi koju je ovih dana donio Trgovački sud u Bjelovaru, Republika Hrvatska iz nekog razloga si je prije 13 godina uzela za pravo prisvojiti tuđe zemljište koje joj zakonski ne pripada.

U konkretnom slučaju riječ je o četiri hektara šume koja se nalazi na području Općine Đulovac pored Daruvara.

Kako stoji u presudi, riječ je o šumi koja s punim pravom pripada katoličkoj Župi Presvetog Trojstva u Daruvaru, a državi je naređeno da toj župni izda valjanu tabularnu ispravu. U slučaju da država to ne učini, presuda će pravovaljano zamijeniti traženu ispravu.

Priznati pravni sljednik

Spomenuta Župa Presvetog Trojstva tužila je državu tvrdeći da se predmetna šuma ”oduvijek” nalazi u njenom posjedu, a najmanje od 1961. godine kada je obavljena revizija katastarskih čestica, a kao prilog svojoj tvrdnji priložili su dokument iz kog je jasno vidljiva povijesti tih promjena.

Dakle, Župa je tvrdila da je u neprekidnom posjedu šume više od 40 godina (inače zakonski rok za stjecanje prava vlasništva temeljem dosjelosti), a k tome da je i zakonom priznati pravni sljednik Rimokatoličke župe u Daruvaru čime polaže potpuno pravo na posjed.

Očekivano, Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru koje zastupa RH, u potpunosti je pobijalo tvrdnje Župe, uglavnom tvrdeći da nisu dostavljene isprave o stjecanju prava vlasništva, niti je dokazan pošteni posjed tužiteljice, kao ni vrijeme posjedovanja. Time, tvrdilo je ŽDO, nisu ispunjene pretpostavke za stjecanje prava vlasništva dosjelošću.

Ujedno, ŽDO–a se pozvao i na presudu Ustavnog suda RH od 12. siječnja 2000. godine u kojoj stoji kako je to rok za spomenuti proces počeo teći baš od tog datuma.

Sud je na koncu utvrdio kako je Župa ipak pošteni posjednik spornih nekretnina jer je već do 2001. godine stekla svo pravo vlasništva temeljem dosjelosti, odnosno pet godina prije nego li se tužena RH upisala kao vlasnik nekretnina (2006.).

Osim što će morati vratiti nelegalno prisvojenu zemlju, RH mora podmiriti i gotovo četiri tisuće kuna sudskih troškova. (ika)

Comments

comments