Policija: Srednjoškolcima iz Grubišnog Polje održano predavanje ”Živim život bez nasilja”

U povodu obilježavanja Dana ružičastih majica koji se obilježava zadnje srijede u veljači, učenici i nastavnici Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje obilježili su danas, 16. veljače, Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja.

– Projektom Živim život bez nasilja obuhvaćene su sve generacije učenika naše škole unazad 10-ak godina. S obzirom na to da je tema nasilja uvijek aktualna, prevencijom različitih oblika nasilja u našoj školi bavimo se s više aspekata, a aktivnosti iz ovog projekta uvelike pomažu našem nastojanju da učenike odgajamo u duhu nenasilja i tolerancije. Siguran sam da će se odlična suradnja s Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom nastaviti i u budućnosti – istaknuo je Ivan Čegec pedagog Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje.

Prevencija vršnjačkog nasilja

Foto: MUP/PU bjelovarsko-bilogorska

Predavanja su praćena sa zainteresiranošću učenika koji su u zajedničkoj interakciji pridonijeli zajedničkim zaključcima kako svi zajedno kao društvo moramo biti osviješteni da nasilja ima i da je ono itekako prisutno te da ga je nužno prepoznati, osuditi i prevenirati.

Dan ružičastih majica, poznatiji kao Pink Shirt Day, program je prevencije vršnjačkog nasilja, a kako bi preventivno djelovali na taj sve češći problem, škola je prepoznala značaj  projekta ”Živim život bez nasilja”.

Projekt ”Živim život bez nasilja” na području Bjelovarsko-bilogorske županije provodi se od 2010. godine. To je jedan od 9 nacionalnih projekata koje provode policijski službenici za prevenciju naše policijske uprave i koji je namijenjen svim učenicima osnovnih i srednjih škola.

Preventivni rad s mladima 

Razne do sada provedene aktivnosti usmjerene su na prevenciju svih oblika nasilja s naglaskom na vršnjačko nasilje i nasilje u obitelji. Poseban oblik nasilja je nasilje u vezama među mladima što je bila tema današnjih edukacija učenika 3. razreda Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje. Preventivni rad s mladima na ovu temu temelj je prevencije nasilja u obitelji i kroz aktivnosti projekta uči se o toleranciji, nenasilju, zdravoj komunikaciji i ljubavi.  

– Policijski službenici će nastaviti dalje s preventivnim aktivnostima u svim odgojno-obrazovnim ustanovama koje iskažu zainteresiranost za ovaj preventivni projekt – kazali su iz policije za Regionalni portal Bjelovar.live. (ika)

Foto: MUP/PU bjelovarsko-bilogorska